خدمات مشاوره و اعزام حسابدار

شرکت هستی حسابان با در اختیار داشتن پرسنل متخصص و کارا در خصوص اعزام حسابدار در محل و انجام امور حسابداری و حسابرسی توانسته است رضایت چندین شرکت را جلب نماید ، این خدمت موجب صرفه جویی در زمان و هزینه های شرکت های مورد قرار داد گشته و از این رو اعزام حسابدار ، به یکی از خدمات مورد علاقه شرکت های مذکور تبدیل شده است .