کلاس های آموزشی

 

کلاس های آموزشی

 

ردیف

نام دوره

مدت زمان دوره

سرفصل های دوره

1

گارگاه گروهی حسابداری ویژه بازار کار(مقدماتی)

16 ساعت

شناسایی ماهیت حسابها

ثبت سندحسابداری

ثبت دفتر رزنامه و دفتر کل

تعریف کدینگ حسابها

افتتاح حساب و بستن حساب

2

کارگاه مالیات بر ارزش افزوده

8 ساعت

آموزش ثبت مربوط به خرید و فروش

محاسبات ارزش افزوده

ثبت در سامانه ارزش افزوده

3

دوره حضوری صفرتاصد مالیات

18 ساعت

آموزش همراه با پروژه های واقعی شرکتها

قوانین کار و تامین اجتماعی

4

دوره خصوصی کارآموزی حسابداری

10 ساعت

از ابتدای مباحث مقدماتی حسابداری

نرم افزارهای مالی

ارزش افزوده

تهیه دیسکت بیمه

مالیات بر حقوق

5

دوره گروهی نرم افزار هلو

12 ساعت

تراز افتتاحیه- اطلاعات پایه- صدور سند-گزارشگیری- صدور فاکتور خرید وفروش-تهیه پیش فاکتور/اقساط- صدور چک- تولید/انبار گردانی

6

دوره گروهی نرم افزار اسپاد (حقوق و دستمزد)

5 ساعت

تعریف کارمند

عملیات ماهانه

ثبت ورود و خروج

مرخصی- غیبت

تهیه فیش حقوق پرسنل

7

دوره گروهی نرم افزار سپیدار سیستم (بازرگانی)

5 ساعت

کدینگ حسابهای مختص هرشرکت

صدور فاکتور خرید و فروش مشتریان- تامین کنندگان و انبار

8

دوره رایگان کارآموزی

3 تا 6 ماه

انجام پروژه های کاربردی تولیدی

انجام پروژه های کاربردی خدماتی

انجام پروژه های کاربردی بازرگانی

انجام پروژه های کاربردی پیمانکاری